ClimbingGeorgia

Ski Touring

SKI TOURING IN SVANETI

Tour Duration: 9 Days

Location: Georgia, Svaneti region

Difficulty level:

For: Amateur Skiers

[MORE]
SKI TOURING IN GUDAURI
ski touring in Gudauri

Tour Duration: 7 Days

Location: Georgia,Kazbegi region

Difficulty level:

For: Amateur Skiers

[MORE]
GUDAURI/GLACIER/CHAUKHI
Kazbegi and Gudauri region

Tour Duration: 9 Days

Location: Georgia, Kazbegi region

Difficulty level:

For: Amateur Skiers

[MORE]
SKI TOURING CHAUKHI REGION

Tour Duration: 5 Days

Location: Georgia, Kazbegi region

Difficulty level:

For: Amateur Skiers

[MORE]
SKI TOURING IN ARMENIA
Armenia ski touring program

Tour Duration: 8 Days

Location: Armenia

Difficulty level:

For: Amateur Skiers

[MORE]
SKI TOURING & HELISKIING
ski touring and heli ski in Gudauri and Kazbegi region

Tour Duration: 7 Days

Location: Georgia, Kazbegi region

Difficulty level:

For: Amateur Climbers

[MORE]