ClimbingGeorgia

CAT SKI & HELISKI

6 DAY CAT SKI

Tour Duration: 8 Days

Location: Bakhmaro; Georgia

Difficulty level:

For:

[MORE]
3 DAY CAT SKI & 3 DAY SKITOUR

Tour Duration: 8 Days

Location: Bakhmaro; Georgia

Difficulty level:

For:

[MORE]
4 DAY CATSKI & 2 DAY HELISKI

Tour Duration: 8 Days

Location: Bakhmaro; Georgia

Difficulty level:

For:

[MORE]
HELISKI / CATSKI / SKITOUR

Tour Duration: 8 Days

Location: Bakhmaro; Georgia

Difficulty level:

For:

[MORE]